Курс розробки корпоративних систем управління проєктами «12.Deliverables»

Навчися самостійно розробляти Корпоративні Системи Управління Проєктами. Відкрий для себе перевірену технологію створення Офісів Управління Проєктами.

Ідеальним варіантом впровадження системи УП є впровадження «під ключ», коли зовнішніми фахівцями досить швидко створюється повноцінний програмно-методологічний комплекс, що дозволяє ефективно управляти всім портфелем проєктів компанії. Але не всі компанії відразу готові до впровадження повнофункціональної системи управління проєктами (УП), і причини тому можуть бути різні:

 • Відсутність необхідного бюджету для повного впровадження.
 • Нерозуміння доцільності впровадження системи УП.
 • Дуже щільне завантаження співробітників, необхідних для впровадження системи.
 • Бажання «виростити» систему спокійно, без поспіху, отримуючи відчутний результат на кожному етапі впровадження.

На нашому тренінгу ви пропрацюєте комплекс заходів, що складається з 12 етапів. Після їх опрацювання ваша компанія отримує 12 результатів, кожен з яких відразу після створення починає працювати на ваші проєкти. Детальніше про систему впровадження “12 результатів” дивіться ТУТ.

Пропонований курс, по-перше, підготує вас до самостійної розробки та впровадження системи управління у вашій компанії. По-друге, навчить створювати прості правила реалізації проєктів для своїх співробітників. По-третє, надасть весь необхідний інструментарій для розробки системи УП та реалізації проєктів.

Інструктор: Анатолій Савін, PMP
Тривалість тренінгу: 24 години (3 дні)
Кількість учасників: 6-12 осіб
Мова*: українська або англійська
*Може бути російська, але в групі не має бути громадян рф і вартість тренінгу буде в 2 рази дорожче. Зайві гроші будуть відправлені на ЗСУ чи на відновлення України.

Наступні тренінги

Нічого не заплановано з 09.06.2023 по 08.12.2023.

Цільова аудиторія

 • Вище керівництво (для визначення зрілості своєї компанії у сфері управління проєктами та розуміння куди розвивати свою систему УП);
 • Керівники портфелів і програм проєктів (для розуміння, з чого складається система управління проєктами та вміння грамотно скласти завдання на розробку і створення системи УП у своїй компанії);
 • Керівники, адміністратори та інженери проєктів (для опрацювання інструментів і технік зрілого проєктного управління, для допомоги своєму керівництву в розвитку культури управління проєктами в компанії);
 • Керівники та співробітники Офісів Управління Проєктами (щоб поглянути на свою роботу з боку, зрозуміти помилки та знайти шляхи розвитку своєї системи УП);
 • Керівники ключових департаментів, що беруть участь в проєктах (щоб взяти участь в проєктах на високому системному рівні й допомогти проєктним менеджерам і співробітникам ОУП в розвитку системи УП).

Цей курс є вкрай інтенсивний – 12 практичних воркшопів за 24 години; мінімальна кількість теорії. Тому учасники тренінгу повинні мати попередню підготовку в галузі управління проєктами:

 • Неодмінно
  – розуміти загальну теорію і практику управління проєктами на рівні базових курсів з PMBOK, PRINCE2 або ISO21502;
  – базові знання та досвід використання Microsoft Project.
 • Бажано
  – проходження базових курсів з управління програмами та портфелями проєктів;

  – наявність сертифікатів PMI, IPMA або AXELOS.

Знання та навички

Ви навчитеся самостійно розробляти Корпоративні Системи Управління Проєктами. Ви побачите, як після реалізації всіх 12 результатів, виходить повноцінний програмно-методологічний комплекс для управління проєктами.
Ви відкриєте для себе перевірену технологію створення Офісів Управління Проєктами, яка має наступні переваги:
 • Кожен результат являє собою логічно завершений етап. Це дає можливість, в разі необхідності, призупинити впровадження, і водночас отримувати відчутний ефект від уже впроваджених результатів.
 • Впровадження ґрунтується на методології управління проєктами та разом з тим, гнучко підлаштовується під індивідуальні потреби компанії.
 • Впровадження є модульним. Це означає, що ви можете вибрати не всі, а тільки найнеобхідніші вам результати.
 • Технологія дозволяє створити план фінансування проєкту впровадження з урахуванням поточних фінансових можливостей компанії.
 • Є можливість поступово змінювати сформовані підходи до управління проєктами, у міру прийняття результатів співробітниками компанії.
 • Можна не прив’язуватися до жорстких термінів впровадження системи УП.

Практичні вправи курсу

12-Deliverables_Diagram_RUДень 1

 1. Планування проєктів
  • Введення до планування проєктів.
  • Огляд і вибір програмних інструментів для планування проєктів.
  • Розробка типових WBS для використання як шаблонів в проєктах компанії.
  • Визначення масштабу та управлінського періоду проєктів.
  • Створення динамічної моделі проєкту, критичного шляху та лінії ходу робіт.
  • Призначення відповідальних і ресурсів на роботи проєктів.
  • Створення списку ключових контрольних точок (віх) проєктів.
  • Ручне внесення актуальних даних і відстеження графіків проєктів.
 2. Побудова системи звітності
  • Розуміння зрілості інформації та наочності звітів проєкту.
  • Вивантаження S-кривих і перевірка грамотності планування.
  • Створення та формування базових звітів за основними показниками (час, гроші, відсоток виконання).
  • Метод освоєного обсягу і прогнозування, скільки часу і грошей буде потрібно для реалізації решти проєкту.
  • Створення шаблону типового звіту за проєктами.
  • Прив’язка звітів до управлінського періоду проєкту.
 3. Вибір і використання ПЗ для УП
  • Огляд наявного на ринку програмного забезпечення для управління проєктами.
  • Вибір, установлення (або підключення до хмари) і попереднє налаштування ПЗ.
  • Огляд і тестування функціональності системи.
  • Надання доступу до системи співробітникам, які беруть участь в проєктах (навчальному прикладі – учасникам курсу). Організація регулярного збору актуальних даних про проєкти.
  • Перенесення наявних окремих проєктів (шаблони, готові документи, графіки) до загальної інформаційної системи управління проєктами.
 4. Формування Офісу Управління Проєктами
  • Розгляд організаційних моделей зрілості в управлінні проєктами.
  • Визначення рівня зрілості своєї компанії.
  • Формування вимог до керівника і співробітників ОУП, профілювання ролей.
  • Розгляд технологій підбору співробітників для участі в проєктах і роботі в ОУП.
  • Підбір співробітників (навчальнім прикладі – учасників курсу) з погляду психологічної сумісності з ролями.

День 2

 1. Навчання методології та інструментам управління проєктами
  • Огляд рівнів сертифікації та типів навчання у сфері управління проєктами.
  • Визначення рівня своїх знань з методології управління проєктами. Створення персональної Карти Знань.
  • Об’єднання інформації про знання організації, створення організаційної Карти Знань і вибір напрямку навчання співробітників.
  • Створення навчального листа-інструкції для простого внутрішнього навчання.
 2. Управління портфелями та програмами проєктів
  • Введення в управління портфелями та програмами проєктів.
  • Огляд наявних методологій та стандартів управління портфелями та програмами.
  • Визначення та налаштування ієрархічної структури портфеля проєктів.
  • Визначення та налаштування взаємозв’язку між проєктами.
  • Визначення та налаштування індикаторів загального виконання проєктів.
  • Розробка dashboard для відстеження актуального стану всіх проєктів в будь-який момент часу.
 3. Стандартизація обсягів робіт проєктів
  • Визначення стандартного обсягу для повторюваних робіт у схожих проєктах.
  • Розробка шаблонів типових проєктів і типових пакетів робіт з тривалостями, ресурсами та трудовитратами.
  • Кодування фаз і пакетів робіт.
  • Розробка критеріїв оцінювання та показників виробітку.
  • Аналіз і порівняння різних проєктів за типовими фазами та пакетам робіт.
 4. Управління пулом ресурсів
  • Введення в управління проєктами в умовах обмежених ресурсів.
  • Створення ієрархічної структури ресурсів.
  • Розробка табеля обліку часу та налаштування календарів ресурсів.
  • Налаштування системи для коректного та ефективного управління ресурсами компанії.
  • Створення звітів за завантаженістю ресурсів (завантаженість в проєктах, прогнози завантаженості, потреба в ресурсах, час «простою» ресурсів, прозорість утилізації ресурсів).

День 3

 1. Регламент управління проєктами
  • Огляд і порівняння наявних стандартів та зводів знань з управління проєктами.
  • Розгляд типових організаційних структур компаній (функціональна, матрична, проєктна).
  • Визначення типу своєї компанії.
  • Розробка глосарію управління проєктами та програмами.
  • Розробка діаграми процесів управління проєктами.
  • Створення пакету документів регламенту та опис процедур управління проєктами для компанії, відповідно до її типу.
  • «Обкатка» регламенту на реальних проєктах.
  • Презентація регламенту учасникам проєктів.
 2. Шаблони управлінських документів
  • Введення до документування проєктів.
  • Де знайти типові шаблони для управління проєктами?
  • Створення шаблонів документів відповідно до регламенту УП.
  • Презентація шаблонів і правил їх заповнення учасникам проєктів.
 3. Рольові інструкції учасників проєктів
  • Розробка типових оргструктур та матриць відповідальності для проєктів різних масштабів.
  • Розподіл функцій, обов’язків і відповідальності між співробітниками.
  • Розробка рольових/посадових інструкцій для учасників проєктів.
  • Презентація ролей учасникам проєктів.
 4. Спеціалізована звітність
  • Опис розширеного методу освоєного обсягу.
  • Розгляд та визначення необхідної корпоративної звітності для управління проєктами, програмами та портфелями.
  • Розробка спеціалізованих звітів.
  • Автоматизація звітності.

Замовлення тренінгу з розробки корпоративних систем управління проєктами

Для замовлення тренінгу та отримання додаткових консультацій з навчання заходьте до розділу КОНТАКТИPMDoc.ua/Contacts

Для кастомізації тренінгу та отримання детальної інформації щодо змісту звертайтеся безпосередньо до інструктора Анатолія Савіна:
Телефон: +380 (67) 744-4615
Ел.пошта: anatolii@savin.pm
Skype: anatolysavin