Тренінг «Управління проєктами за допомогою PMI PMBOK та Microsoft Project»
Заснований на стандарті PMI® «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» та вимогах Microsoft® з підготовки до сертифікації PL-100 «Microsoft Power Platform App Maker»

Тренінг практичного використання зводу знань з управління проєктами PMBOK та програмного пакета Microsoft Project. Тренінг поєднує інтенсивну подачу матеріалу із закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних та групових вправ, а також ділових ігор.
На тренінгу, учасники опрацьовують обраний ними проєкт (зазвичай з галузі основного бізнесу замовника); застосовують інструменти, техніки й методи запуску, планування, виконання, контролю і завершення проєктів, розбираючись по суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.
Курс заснований на Зводі знань з управління проєктами PMBOK (6-е видання) і вимогах до сертифікації PL-100 «Microsoft Power Platform App Maker».

Інструктори: Василь Савін; Анатолій Савін, PMP
Тривалість тренінгу: 5 днів
Кількість учасників: 8-12 осіб
Мова*: українська або англійська
*Може бути російська, але в групі не має бути громадян рф і вартість тренінгу буде в 2 рази дорожче. Зайві гроші будуть відправлені на ЗСУ чи на відновлення України.

1. Цільова аудиторія

 • Вище керівництво;
 • Сучасні та майбутні Керівники проєктів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Співробітники (майбутні співробітники) Проєктного офісу;
 • Присейл;
 • Ключові технічні фахівці та експерти

2. Знання та навички

Учасники курсу отримають досвід роботи в області ефективного моделювання, планування, виділення ресурсів, обміну інформацією та спільної роботи за допомогою ПЗ Microsoft Project та методології PMBOK. Після закінчення тренінгу, слухачі набудуть таких знань та навичок:

 • Розробляти цілі, задум, устав, життєвий цикл і WBS-структуру проєкту.
 • Визначати й оформляти критерії успіху і невдачі проєкту.
 • Визначати оточення та зацікавлені сторони проєкту.
 • Налаштовувати MS Project під свої потреби.
 • Розробляти графік проєкту та аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати віхи проєкту.
 • Створювати розклад для членів проєктної команди.
 • Авторизувати та запускати проєкт на виконання.
 • Контролювати хід виконання проєкту.
 • Складати звітність проєкту на основі S-кривих і списку віх. Відстежувати ефективність.
 • Ідентифікувати ризики проєкту та планувати заходи щодо запобігання та реагування на ризикові події.
 • Управляти в умовах обмежених ресурсів команди й вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Консолідувати інформацію по декількох проєктах.Використовувати MS Project у зв’язці з іншим ПЗ.
 • Підбивати підсумки, аналізувати уроки досвіду і завершувати проєкти.

3. Теми, що будуть розглядатися

 1. Введення в управління проєктами
  – Життєвий цикл проєкту
  – Процеси управління проєктами
  – Основні функції управління проєктами
 2. Методологія та інструменти управління проєктами

  Запуск проєкту. Визначення та авторизація проєкту; критерії успіху; оточення проєкту.
  Планування проєкту. Визначення та уточнення цілей і планування дій, необхідних для досягнення цілей і змісту проєкту; створення і робота з розкладом проєкту;
  Виконання проєкту. Об’єднання людських та інших ресурсів для виконання плану управління проєктом.
  Контроль проєкту. Регулярна оцінка прогресу проєкту та здійснення моніторингу для виявлення відхилень від плану управління проєктом та проведення коригувальних дій; робота зі звітами.
  Завершення проєкту. Формалізація приймання результатів проєкту та підбивання підсумків проєкту.

 3. Проєктно-орієнтоване управління.

4. Технічне оснащення тренінгу

 1. Навчальний клас обладнаний (проєктором і екраном; фліп-чартом).
 2. Робочі станції з Microsoft Office і Microsoft Project (або з доступом до MS Office 365 і Project Online) для кожного учасника.
 3. Матеріали тренінгу та робочі зошити.
 4. Витратні матеріали для проведення вправ.

5. Практичні завдання тренінгу

 1. Попередній тест для оцінювання початкової орієнтації в області проєктного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи та відповідної подачі матеріалу).
 2. Групова вправа по вибору проєкту (як наскрізний приклад для всього тренінгу) і розробці Задуму цього проєкту.
 3. Створення нового проєкту в MS Project (створення проєкту з іншого проєкту або шаблону; створення та управління календарями; зміна робочих днів в календарі; робота з призначеними для користувача полями; кастомізація MS Project; робота з настройками системи; налаштування інформації про проєкт).
 4. Групова вправа з розробки Уставу проєкту.
 5. Групова вправа з розробки WBS-структури проєкту.
 6. Індивідуально-груповий тест для оцінювання командного розв’язання проблем з планування стадій реалізації проєкту.
 7. Групова вправа з розробки графіка проєкту та аналізу за методом критичного шляху (створення й управління завданнями проєкту; формування структури завдань; створення підзавдань і сумарних завдань; побудова взаємозв’язку завдань; формування логічної структури плану проєкту; створення розкладу для виконавця завдань в проєкті).
 8. Ділова гра з відпрацювання навичок багатопроєктного управління в умовах обмежених ресурсів компанії та вирішення ресурсних конфліктів.
 9. Робота з ресурсами та витратами в MS Project (введення і зміна інформації про ресурси; введення витрат для ресурсів; призначення ресурсів; призначення відповідальних для завдань; введення ставок для матеріальних і трудових ресурсів; розподіл ресурсів; робота з візуальним оптимізатором ресурсів; управління витратами проєкту).
 10. Робота з базовими планами проєкту (їх призначення та застосування; відстеження ходу фактичного виконання проєкту; внесення даних про виконані роботи; порівняння фактичного виконання проєкту з базовим планом).
 11. Вправа зі складання звітності проєкту на основі S-кривих і списку віх.
 12. Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проєкту та планування реагування на виникнення ризикових подій.
 13. Додаткові можливості MS Project (виявлення та усунення проблем планування; робота з уявленнями, їх налаштування та застосування; налаштування звітів; розширення функціональності MS Project).
 14. Фінальний тест для оцінювання повноти засвоєння матеріалу.

6. Замовлення тренінгу з управління проєктами за допомогою PMBOK та MS Project

Для замовлення тренінгу та отримання додаткових консультацій з навчання заходьте до розділу КОНТАКТИPMDoc.ua/Contacts

Для кастомізації тренінгу та отримання детальної інформації щодо змісту звертайтеся безпосередньо до інструктора Анатолія Савіна:
Телефон: +380 (67) 744-4615
Ел.пошта: anatolii@savin.pm
Skype: anatolysavin
LinkedIn.com/in/AnatoliiSavin

0 відповіді

Залишити відповідь

Бажаєте приєднатись до дискусії?
Не соромтеся робити внески!

Leave a Reply