Відповідно до процесів, описаних в Регламенті роботи з ІСУП, фахівцями Виконавця і Замовника реалізуються функції планування проєктів Замовника та запуск проєктів на відстеження в ІСУП.

Під час планування і відстеження графіків проєктів відбувається уточнення процесів управління проєктами, описаних в Регламенті, а також деталізується інформація, якою виконавці проєктів обмінюються один з одним, і з підрядниками.
Додатково визначаються, документуються і прив’язуються до часу зони відповідальності кожного з учасників проєкту.

Отримані графіки виконання проєктів представлені у вигляді ієрархічних структур робіт і детальних завдань з призначеними відповідальними виконавцями, ресурсами та контрольними точками.

До графіків вносяться всі технологічні взаємозв’язки робіт, що дозволяє створити динамічні моделі проєктів, за допомогою яких можна відстежувати зміни термінів виконання проєктів.

Приклад подання календарного графіка проєкту. Показані ієрархічна структура робіт, технологічні взаємозв'язки між завданнями та відповідальні виконавці по кожному завданню.

Приклад подання календарного графіка проєкту. Показані ієрархічна структура робіт, технологічні взаємозв’язки між завданнями та відповідальні виконавці по кожному завданню.

Результати роботи на даному етапі:

  • Створено типові наочні ієрархічні структури робіт (WBS) виконання проєктів.
  • Створено та опубліковано на сервері ІСУП динамічні графіки виконання пілотних проєктів.
  • Створено списки ключових контрольних точок (віх) виконання проєктів.
  • До графіків внесені ключові виконавці й ресурси, що забезпечує облік часу завантаження виконавців і витрата ресурсів на проєктах.
Тривалість етапу – 30 робочих днів.

Відповідальність Виконавця: Надати планувальника проєктів та бізнес-аналітика. Надати інструменти та напрацювання для планування пілотних проєктів Замовника.

Відповідальність Замовника: Призначити співробітника, відповідального за ІСУП. Забезпечити доступ до інформації, необхідної для планування. Також повинні бути призначені адміністратори та/або планувальники окремих проєктів.