Модульна програма тренінгів з управління проєктами «pm.Kit»
Курс заснований на Зводі знань з управління проєктами PMBOK (6-е видання)

Модульна програма вивчення методології управління проєктами складається з 10 тренінгів за галузями знань УП, що описані в PMBOK.
Базовий тренінг включає загальну інформацію про управління проєктами та інтеграційні процеси й інструменти. Основна інформація та практичні завдання містяться в поглиблених тренінгах. Загальна тривалість тренінгів – 9 днів. Курс розбитий на 3 модулі по 3 дні, що проводяться з перервою в 1 місяць. Після кожного модуля слухачі отримують завдання, засновані на питаннях іспиту PMP, після здачі яких допускаються до наступного модуля.
Для корпоративних тренінгів завдання, якщо можна, переробляються під галузь діяльності замовника.

Тривалість тренінгу: 3 рази по 3 дні
Кількість учасників: 8-12 осіб
Мова*: українська або англійська
*Може бути російська, але в групі не має бути громадян рф і вартість тренінгу буде в 2 рази дорожче. Зайві гроші будуть відправлені на ЗСУ чи на відновлення України.

Цільова аудиторія

 • Сучасні й майбутні менеджери проєктів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Співробітники проєктного офісу;
 • Ключові технічні фахівці та експерти, які беруть участь у проєктах;
 • Фахівці*, які планують проходити сертифікації PMP або CAPM.

  *Дані фахівці зможуть зарахувати 63 контактних години формального навчання з управління проєктами від провайдера навчання типу D “Training companies or consultants (e.g., training schools)”.

Програма тренінгу

Модуль 1

Перший модуль включає базовий тренінг з управління інтеграцією проєкту, а також тренінги з управління змістом і термінами проєкту.
Інструктор: Анатолій Савін, PMP
Тривалість тренінгу: 3 дні (21 година)

 1. Тренінг з управління Інтеграцією проєкту «pm.Integration»

  Навчальний курс з визначення, уточнення, комбінування, об’єднання та координації різних процесів і дій з управління проєктом протягом усього життєвого циклу проєкту.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Введення в Управління проєктами
  – Розробка Уставу проєкту
  – Розробка Плану управління проєктом
  – Керівництво та управління виконанням проєкту
  – Моніторинг та управління роботами проєкту
  – Здійснення загального управління змінами
  – Завершення проєкту або фази (етапу) проєкту
  – Управління програмами та портфелями проєктів
  Практичні завдання:
  – Попереднє тестування учасників з управління проєктами за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».
  – Групова вправа з вибору проєкту (як наскрізний приклад для всього тренінгу) і розробки Задуму цього проєкту.
  – Групова вправа з розробки Уставу проєкту.
  – Групова вправа по формуванню Запитів на зміни.
  – Фінальний іспит з управління інтеграцією проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».

 2. Тренінг з управління Змістом проєкту «pm.Scope»

  Навчальний курс з визначення та включення в проєкт необхідної й достатньої кількості робіт, що вимагаються для успішного виконання проєкту.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Планування управління змістом
  – Збір вимог
  – Визначення змісту
  – Створення Ієрархічної структури робіт
  – Підтвердження змісту
  – Управління змістом
  Практичні завдання:
  – Індивідуально-групова вправа зі складання інтелект-карти вимог проєкту
  – Індивідуально-груповий тест для оцінювання командного розв’язання проблем з планування стадій реалізації проєкту.
  – Групова вправа з розробки WBS-структури проєкту.
  – Індивідуально-групова вправа зі складання Матриці відстеження вимог.
  – Фінальний іспит з управління змістом проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».

 3. Тренінг з управління Розкладом проєкту «pm.Shedule»

  Навчальний курс із забезпечення завершення проєкту в заплановані терміни.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Планування управління розкладом
  – Визначення операцій
  – Визначення послідовності операцій
  – Оцінювання ресурсів операції
  – Оцінювання тривалості операції
  – Розробка розкладу
  – Контроль розкладу
  Практичні завдання:
  – Попередній тест щодо розуміння доцільності планування термінів проєкту.
  – Групова вправа з паралельного планування проєкту методом набігаючої хвилі та методом водоспаду.
  – Індивідуально-групове завдання з розрахунку ресурсів операцій методом “Оцінювання знизу вгору”.
  – Групова вправа зі створення Ієрархічної структури ресурсів.
  – Групова вправа з вивчення методу оцінювання термінів за трьома точками.
  – Групова вправа з розробки графіка проєкту та аналізу за методом критичного шляху.
  – Індивідуальна вправа з оцінювання відхилень проєкту за термінами.
  – Фінальний іспит з управління термінами проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».


Модуль 2

Другий модуль включає тренінги з управління вартістю, якістю, ризиками та закупівлями проєкту.
Інструктори: Мар’яна Гиба, Анатолій Савін, PMP
Тривалість тренінгу: 3 дні (21 година)

 1. Тренінг з управління Вартістю проєкту «pm.Cost»

  Навчальний курс з оцінювання та розробки бюджету проєкту, а також контролю витрат, що забезпечують виконання проєкту в рамках затвердженого бюджету.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Планування управління вартістю
  – Оцінювання вартості
  – Визначення бюджету
  – Управління вартістю
  Практичні завдання:
  – Індивідуальна вправа з порівняння інструментів оцінювання вартості “Оцінювання за аналогами” та “Параметричне оцінювання”.
  – Групова вправа зі складання Базового плану виконання вартості та Вимог до фінансування проєкту.
  – Індивідуально-групове завдання з відпрацювання навичок розрахунку показників проєкту та побудови S-кривих за методом освоєного обсягу.
  – Індивідуальна вправа з оцінювання відхилень проєкту за вартістю.
  – Фінальний іспит з управління вартістю проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».

 2. Тренінг з управління Якістю проєкту «pm.Quality»

  Навчальний курс з визначення політики в області якості, цілей і відповідальності для задоволення потреб проєкту.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Планування управління якістю
  – Здійснення забезпечення якості
  – Здійснення контролю якості
  Практичні завдання:
  – Індивідуальний тест з аналізу теперішньої ситуації з управлінням якістю у своїй організації / підрозділі.
  – Індивідуально-групова вправа зі складання контрольних карт і проведення їх аналізу.
  – Групова вправа зі складання та аналізу блок-схем і розробки Плану управління якістю проєкту на основі аналізу.
  – Групова гра з визначення вузьких місць/недоліків виробничого процесу.
  – Групова вправа зі застосування методу причинно-наслідкової діаграми для здійснення контролю якості проєкту.
  – Групова вправа з використання діаграми шести слів для контролю якості проєкту.
  – Групове завдання з формування Звіту контролю якості проєкту.
  – Фінальний іспит з управління якістю проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».

 3. Тренінг з управління Ризиками проєкту «pm.Risks»

  Навчальний курс з планування підходів до ризиків, виявлення та аналізу ризиків, вироблення заходів реагування на ризики, а також моніторингу та контролю ризиків у проєкті.
  Practice Standard for Project Risk ManagementДаний тренінг можна замінити на поглиблений 2-денний курс управління ризиками проєктів та програм «pm.Risks».
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Планування управління ризиками
  – Ідентифікація ризиків
  – Проведення якісного аналізу ризиків
  – Проведення кількісного аналізу ризиків
  – Планування реагування на ризики
  – Моніторинг та контроль ризиків
  Практичні завдання:
  – Індивідуально-групова вправа з декомпозиції ризиків проєкту на складові елементи та створення Ієрархічної структури ризиків.
  – Групова вправа з проведення SWOT аналізу проєкту та ідентифікації ризиків проєкту.
  – Індивідуальна вправа з проведення аналізу ризиків проєкту.
  – Індивідуально-групова вправа з планування реагування на виникнення ризикових подій.
  – Фінальний іспит з управління ризиками проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».

 4. Тренінг з управління Закупівлями проєкту «pm.Procurements»

  Навчальний курс з планування та забезпечення придбання необхідних для проєкту продуктів, послуг або результатів.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Планування управління закупівлями
  – Здійснення закупівель
  – Управління закупівлями
  – Закриття закупівель
  Практичні завдання:
  – Групове завдання з проведення аналізу «виробляти або купувати» та прийняття відповідних рішень.
  – Індивідуальна вправа зі створення ресурсного календаря.
  – Групова вправа з визначення типів і складання контрактів.
  – Ділова гра з адміністрування претензій, складання Запитів на зміни й врегулювання претензій шляхом переговорів.
  – Індивідуальна вправа з формування Реєстру витягнутих уроків проєкту.
  – Фінальний іспит з управління закупівлями проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».


Модуль 3

Третій модуль включає тренінги з управління людськими ресурсами, комунікаціями та зацікавленими сторонами проєкту.
Інструктори: Катерина РештаАнатолій Савін, PMP
Тривалість тренінгу: 3 дні (21 година)

Даний модуль можна замінити на 2-денний тренінг pm.People “Навички міжособистісної взаємодії керівника проєкту”.

 1. Тренінг з управління Людськими Ресурсами проєкту «pm.HR»

  pm.PeopleНавчальний курс з організації команди проєкту та управління командою.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Планування управління людськими ресурсами
  – Набір команди проєкту
  – Розвиток команди проєкту
  – Управління командою проєкту
  Практичні завдання:
  – Індивідуально-групова вправа зі складання оргструктури проєкту, матриці відповідальності та рольових інструкцій для команди проєкту.
  – Ділова гра з відпрацювання навичок визначення репрезентативної системи людини.
  – Ділова гра зі зміцнення команди проєкту.
  – Індивідуальна вправа з оцінювання ефективності учасника проєкту.
  – Ділова гра з відпрацювання навичок багатопроєктного управління в умовах обмежених ресурсів компанії та вирішення ресурсних конфліктів.
  – Фінальний іспит з управління людськими ресурсами проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».

 2. Тренінг з управління Комунікаціями проєкту «pm.Communication»

  Навчальний курс із забезпечення своєчасного формування, збору, розподілу, зберігання, знаходження та використання проєктної інформації.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Планування управління комунікаціями
  – Управління комунікаціями
  – Контроль комунікацій
  Практичні завдання:
  – Ділова гра з дослідження базової моделі комунікацій.
  – Ділова гра з розуміння невербальної інформації учасників проєкту.
  – Індивідуально-групова вправа зі складання звіту про виконання проєкту.
  – Фінальний іспит з управління комунікаціями проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».

 3. Тренінг з управління Зацікавленими Сторонами проєкту «pm.Stakeholders»

  Навчальний курс з виявлення всіх людей або організацій, на яких впливає проєкт, аналіз очікувань і впливу зацікавлених сторін на проєкт, а також розробка відповідних стратегій управління для ефективної участі зацікавлених сторін у прийнятті рішень і виконанні проєкту.
  Теми, що будуть розглядатися:
  – Визначення зацікавлених сторін проєкту
  – Планування управління зацікавленими сторонами
  – Управління залученням зацікавлених сторін
  – Контроль залучення зацікавлених сторін
  Практичні завдання:
  – Групова вправа з аналізу зацікавлених сторін проєкту та вироблення стратегії управління зацікавленими сторонами.
  – Ділова гра з відпрацювання навичок розуміння вимог Замовника і здачі готового проєкту Замовнику.
  – Фінальний іспит з управління зацікавленими сторонами проєкту за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».

Замовлення модульного тренінгу з управління проєктами

Для замовлення тренінгу та отримання додаткових консультацій з навчання заходьте до розділу КОНТАКТИPMDoc.ua/Contacts

Для кастомізації тренінгу та отримання детальної інформації щодо змісту звертайтеся безпосередньо до інструктора Анатолія Савіна:
Телефон|Месенджери: +380 (67) 744-4615
Ел.пошта: anatolii@savin.pm
Skype: anatolysavin

0 відповіді

Залишити відповідь

Бажаєте приєднатись до дискусії?
Не соромтеся робити внески!

Leave a Reply