Воркшоп «Контроль бюджету проєкту»

 • Оцінювання та уточнення вартості проєкту;
 • Розробка бюджету проєкту та плану фінансування;
 • Створення простих і наочних звітів про витрати та вимоги до фінансування;
 • Управління змінами бюджету.
Контроль бюджету проєкту полягає в регулярному моніторингу статусу проєкту для актуалізації вартості проєкту та управління змінами базового плану за вартістю. Воркшоп призначений для керівників проєктів і програм, а також членів команди, які хочуть поліпшити свої навички планування і контролю вартості, необхідні для виконання проєктів в рамках бюджету.

Тривалість воркшопу: від 5 до 7 годин (залежить від масштабу проєктів Замовника).
Інструктор: Анатолій Савін

Як проходить воркшоп «w.Budget»

Учасники воркшопу розроблять бюджет і план фінансування проєкту, отримають практику відстеження, вимірювання ходу фінансування і витрат відповідно до плану, а також управління запитами на зміни бюджету. В ході воркшопу, під керівництвом інструктора, команда виконає наступні завдання:
 1. Створить WBS (ієрархічну структуру робіт) і RBS (ієрархічну структуру ресурсів) для оцінювання вартості робіт.
 2. Оцінить вартість проєкту.
 3. Створить бюджет проєкту з використанням різних методів оцінки.
 4. Розробить план фінансування проєкту.
 5. Розробить просту, наочну звітність.
 6. Застосує формальний процес контролю бюджету.
 7. Порівняє фактичні витрати із запланованими, проаналізує відхилення.
 8. Застосує формальний процес зміни бюджету (у разі потреби).

Результати воркшопу «w.Budget»

 1. Досвід розробки бюджету проєкту та плану фінансування.
 2. Досвід відстеження та аналізу фінансування проєкту та його витрат.
 3. Методика та правила управління змінами бюджету.
 4. Шаблони Бюджету проєкту, Плану фінансування проєкту, Звіту за вартістю проєкту та досвід збору даних для наповнення зазначених документів.
 5. Розроблена Методика та правила контролю бюджету проєктів.