Управління знаннями проєктів — це використання знань, що вже існують та накопичення нових знань для досягнення цілей проєктів і сприяння організаційному навчанню.

Знання проєктних команд набуті раніше використовуються для отримання або поліпшення результатів поточних проєктів, а знання, отримані при реалізації поточних проєктів, залишаються доступними для забезпечення операційної діяльності та майбутніх проєктів організації.

Результати робіт на даному етапі:

  • Створено шаблони для збору уроків і знань для наступних проєктів;
  • Налаштовано реєстр знань та інструментарій для управління явними знаннями, тобто такими, які можуть бути передані через документи, обговорення або безпосереднє спілкування;
  • Побудована система управління проєктними знаннями та навчанням (Learning Management System, LMS).
Тривалість етапу – 20 робочих днів.

Відповідальність Виконавця: Надати бізнес-аналітика і тренера. Надати інструментарій, шаблони та напрацювання для формування системи управління знаннями.

Відповідальність Замовника:Призначити відповідального за управління проєктними знаннями.