Успішне управління проєктами є основоположним для підвищення ефективності та кращих результатів. Воно також часто нерозривно пов’язано з управлінням програмами та портфелями разом із пов’язаним врядуванням.

Технічним комітетом ISO ISO/TC 258 була розроблена серія стандартів ISO 21500 для управління проєктами, програмами та портфелями:

 1. ISO 21500:2021 “Управління проєктами, програмами та портфелями — Контекст та концепції” є основоположним стандартом, який надає загальні вказівки щодо використання стандартів серії ISO 21500. У ньому наведено огляд управління проєктами, програмами та портфелями та врядування ними.
 2. ISO 21502:2020 “Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління проєктами”, яке пропонує рекомендації та структуру в управлінні проєктами з акцентом на вигоди та кінцеві результати, від початку до завершення, включаючи діяльність з нагляду за проєктом та спрямування проєкту. ISO 21502 надає рекомендації щодо різних практик, необхідних на кожній фазі життєвого циклу проєкту, включаючи планування та контроль (наприклад, вирішення ризиків і обставин, та контроль змін), а також управління вигодами, бізнес- та соціальними змінами та інформацією.
 3. ISO 21503:2022 “Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління програмами” надає настанови щодо концепцій, попередніх умов та практик управління програмами, які важливі для виконання програм та впливають на їх успіх. Цей документ може бути адаптований для задоволення потреб будь-якої організації або окремої особи з метою покращення застосування концепції, попередніх умов та методів управління програмами.
 4. ISO 21504:2022 “Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління портфелями” надає настанови щодо принципів управління портфелями проєктів і програм. Цей документ стосується організацій будь-якого типу, зокрема державних та приватних, та організацій будь-якого розміру та сфери. Настанови, наведені в цьому документі, покликані бути пристосовані до конкретного середовища кожного портфеля проєктів і програм.
 5. ISO 21505:2017 “Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо врядування” описує контекст, в якому здійснюють врядування проєктами, програмами та портфелями, та містить настанови щодо управління проєктами, програмами та портфелями. Цей документ також можна використовувати для оцінки, засвідчення або перевірки функції врядування проєктами, програмами або портфелями.
 6. ISO/TR 21506:2018 “Управління проєктами, програмами та портфелями — Словник” визначає терміни, які використовуються в галузі управління проєктами, програмами та портфелями. Він може використовуватися будь-яким типом організації, включаючи державні та приватні, будь-якого розміру чи сектора, а також будь-який тип проєкту, програми чи портфоліо за рівнем складності, розміру чи тривалості.
 7. ISO 21508:2018 “Управління здобутою цінністю в управлінні проєктами та програмами” надає керівництво людям, які беруть участь в управлінні здобутою цінністю. Він описує методи, які забезпечують вигоди для планування та контролю проєктів або програм. Цей документ містить рекомендації щодо концепцій, відповідальності, інтеграції та процесів для впровадження управління здобутою цінністю.
 8. BS ISO 21510 Project manager competencies
 9. ISO 21511:2018 “Ієрархічна структура робіт для управління проєктами та програмами” надає рекомендації щодо ієрархічної структури робіт для тих осіб, які працюють у сфері управління проєктами та програмами і які залучені до розробки та використання ієрархічної структури робіт. Цей документ охоплює методи, що забезпечують вигоди для планування та контролю проєктів або програм, а також містить рекомендації щодо концепцій ієрархічної структури робіт, складу та взаємин з іншими структурами.
 10. ISO/AWI TS 21512 Earned Value Management (EVM) in Project and Programme Management — Implementation Guide
 11. ISO 10006:2018 “Управління якістю — Настанови щодо управління якістю в проєктах” подає настанови щодо управління якістю в проєктах. У ньому стисло викладено принципи та практику управління якістю, запровадження яких унаслідок їх впливу є важливим для досягнення цілей у сфері якості в проєктах. Його узгоджено з ISO 9000 та ISO 9001, а також він доповнює настанови, викладені в ISO 21502.
Підтримати розробку стандартів українською