Успішне управління проєктами є основоположним для підвищення ефективності та кращих результатів. Воно також часто нерозривно пов’язано з управлінням програмами та портфелями разом із пов’язаним врядуванням.

Технічним комітетом ISO ISO/TC 258 була розроблена серія стандартів ISO 21500 для управління проєктами, програмами та портфелями:

1. ISO 21500:2021 “Управління проєктами, програмами та портфелями. Контекст та концепції”

Логотип ДСТУ ISO 21500:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Контекст та концепціїLogo of ISO 21500:2021 "Project, programme and portfolio management — Context and concepts"Є основоположним стандартом, який надає загальні вказівки щодо використання стандартів серії ISO 21500. Документ містить загальні настанови щодо використання підготовлених ISO/TC 258 стандартів щодо управління проєктами, програмами та портфелями, а також огляд цих дисциплін та пов’язаного з ними врядування в організації. У ньому наведено огляд управління проєктами, програмами та портфелями та врядування ними.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO21500

2. ISO 21502:2020 “Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління проєктами”

Логотип ДСТУ ISO 21502:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління проєктамиLogo of ISO 21502:2020 “Project, programme and portfolio management — Guidance on project management”Пропонує рекомендації та структуру в управлінні проєктами з акцентом на вигоди та кінцеві результати, від початку до завершення, включаючи діяльність з нагляду за проєктом та спрямування проєкту. ISO 21502 надає рекомендації щодо різних практик, необхідних на кожній фазі життєвого циклу проєкту, включаючи планування та контроль (наприклад, вирішення ризиків і обставин, та контроль змін), а також управління вигодами, бізнес- та соціальними змінами та інформацією.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO21502

3. ISO 21503:2022 “Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління програмами”

Логотип ДСТУ ISO 21503:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління програмамиLogo of ISO 21503:2022 “Project, programme and portfolio management — Guidance on programme management”Надає настанови щодо концепцій, попередніх умов та практик управління програмами, які важливі для виконання програм та впливають на їх успіх. Цей документ може бути адаптований для задоволення потреб будь-якої організації або окремої особи з метою покращення застосування концепції, попередніх умов та методів управління програмами.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO21503

4. ISO 21504:2022 “Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо управління портфелями”

Логотип ДСТУ ISO 21504:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління портфелямиLogo of ISO 21504:2022 “Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management”Надає настанови щодо принципів управління портфелями проєктів і програм. Цей документ стосується організацій будь-якого типу, зокрема державних та приватних, та організацій будь-якого розміру та сфери. Настанови, наведені в цьому документі, покликані бути пристосовані до конкретного середовища кожного портфеля проєктів і програм.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO21504

5. ISO 21505:2017 “Управління проєктами, програмами та портфелями. Настанови щодо врядування”

Логотип ДСТУ ISO 21505:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо врядуванняLogo of ISO 21505:2017 “Project, programme and portfolio management — Guidance on governance” Описує контекст, в якому здійснюють врядування проєктами, програмами та портфелями, та містить настанови щодо управління проєктами, програмами та портфелями. Цей документ також можна використовувати для оцінки, засвідчення або перевірки функції врядування проєктами, програмами або портфелями.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO21505

6. ISO/TR 21506:2018 “Управління проєктами, програмами та портфелями. Словник”

Логотип ДСТУ ISO/TR 21506:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — СловникLogo of ISO/TR 21506:2018 “Project, programme and portfolio management — Vocabulary”Визначає терміни, які використовуються в галузі управління проєктами, програмами та портфелями. Він може використовуватися будь-яким типом організації, включаючи державні та приватні, будь-якого розміру чи сектора, а також будь-який тип проєкту, програми чи портфоліо за рівнем складності, розміру чи тривалості.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO21506

7. ISO 21508:2018 “Управління здобутою цінністю в управлінні проєктами та програмами”

Логотип ДСТУ ISO 21508:2022 Управління здобутою цінністю в управлінні проєктами та програмамиLogo of ISO 21508:2018 "Earned value management in project and programme management"Надає керівництво людям, які беруть участь в управлінні здобутою цінністю. Він описує методи, які забезпечують вигоди для планування та контролю проєктів або програм. Цей документ містить рекомендації щодо концепцій, відповідальності, інтеграції та процесів для впровадження управління здобутою цінністю.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO21508

8. BS ISO 21510 Project manager competencies

9. ISO 21511:2018 “Ієрархічні структури робіт для управління проєктами та програмами”

Логотип ДСТУ ISO 21511:2022 Ієрархічні структури робіт для управління проєктами та програмамиLogo of ISO 21511:2018 "Work breakdown structures for project and programme management”Надає рекомендації щодо ієрархічної структури робіт для тих осіб, які працюють у сфері управління проєктами та програмами і які залучені до розробки та використання ієрархічної структури робіт. Цей документ охоплює методи, що забезпечують вигоди для планування та контролю проєктів або програм, а також містить рекомендації щодо концепцій ієрархічної структури робіт, складу та взаємин з іншими структурами.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO21511

10. ISO/CD 21512 Earned Value Management (EVM) in Project and Programme Management — Implementation Guide

11. ISO 10006:2018 “Управління якістю — Настанови щодо управління якістю в проєктах”

Надає настанови щодо управління якістю в проєктах. У ньому стисло викладено принципи та практику управління якістю, запровадження яких унаслідок їх впливу є важливим для досягнення цілей у сфері якості в проєктах. Його узгоджено з ISO 9000 та ISO 9001, а також він доповнює настанови, викладені в ISO 21502.

Посилання: PMDoc.ua/iso/ISO10006

Підтримати розробку стандартів українською