Воркшоп «Календарне та ресурсне планування»

 • Розробка WBS, націленої на результати проєкту;
 • Розробка та перевірка календарно-мережевого графіка проєкту та використання методів стиснення розкладу проєкту;
 • Оцінювання, розподіл та вирівнювання ресурсів проєкту;
 • Створення плану дій щодо забезпечення проєкту ресурсами та виконання проєкту.
Календарне планування полягає у визначенні та аналізі послідовності операцій, їх тривалості, потреб в ресурсах, а також обмежень. Ресурсне планування включає оцінювання ресурсів команди, типу та кількості матеріалів, обладнання та витратних матеріалів, необхідних для виконання робіт проєкту. Команда проєкту збирає думки та ідеї учасників проєкту і створює гнучку модель розкладу для того, щоб досягти мети проєкту, виконуючи та контролюючи роботи й ресурси проєкту.

Тривалість: від 6 до 9 годин (залежить від масштабу проєктів замовника).
Інструктор: Анатолій Савін

Як проходить воркшоп «w.Scheduling»

Під час цього воркшопу розробляється графік, базові плани та план забезпечення ресурсами проєкту, на підставі яких потім буде виконуватися проєкт та відстежуватися хід виконання проєкту. В ході воркшопу, під керівництвом інструктора, команда учасників виконає наступні завдання:
 1. Планування обсягів робіт проєкту
  a) З’ясування цілей і вимог проєкту
  b) Декомпозиція проєкту та розробка WBS націленої на результати
 2. Календарно-мережеве планування тривалості проєкту
  a) Визначення операцій
  b) Визначення тривалості операцій
  c) Визначення логічного взаємозв’язку операцій. Оцінювання критичного шляху
  d) Оцінювання грамотності планування і стиснення розкладу
 3. Планування ресурсів проєкту
  a) Визначення ресурсів операцій
  b) Оцінювання вартості ресурсів
  c) Оцінювання ресурсного критичного шляху та вирівнювання завантаженості ресурсів

Результати воркшопу «w.Scheduling»

 1. Розроблена Методика та правила розробки календарно-мережевого графіка і плану забезпечення проєкту ресурсами.
 2. Розроблені приклади WBS, Календарно-мережевого графіка та Плану ресурсного забезпечення проєкту.
 3. Досвід календарного та ресурсного планування проєктів (уточнення змісту, розробки графіка та оцінки ресурсів).
 4. Чек-лист самоперевірки грамотності планування графіка і ресурсів проєкту.