Воркшоп «Визначення, аналіз та управління залученням стейкхолдерів проєкту»

 • Виявлення стейкхолдерів;
 • Розробка стратегії залучення стейкхолдерів;
 • Робота зі стейкхолдерами проєкту.

Стейкхолдер – це людина, група людей або організація, на інтереси яких може вплинути наш проєкт. Причому вплинути прямо або побічно, позитивно або негативно, під час реалізації проєкту або вже в процесі використання результатів проєкту. До того ж не тільки проєкт може впливати на стейкхолдерів, але і стейкхолдери можуть впливати на проєкт, причому так само – прямо або побічно, позитивно або негативно, на процес реалізації проєкту або вже на продукт проєкту.
У різних стейкхолдерів можуть бути конкурентні вимоги, які можуть створювати конфлікти в рамках проєкту. Стейкхолдери мають різні рівні відповідальності й повноважень в проєкті, і ці рівні можуть змінюватися за ходом планування і реалізації проєкту.

Отже, успішне виявлення стейкхолдерів, ефективне управління їх очікуваннями, а також залучення їх до проєкту мають вирішальне значення для успіху проєкту.

Тривалість воркшопу: від 2 до 4 годин (залежить від масштабу проєктів замовника).
Інструктор: Анатолій Савін

Як проходить воркшоп «w.Stakeholders»

Під час цього воркшопу учасники пройдуть через три основні “фазові переходи”:

 1. Від простого розуміння, що навколо проєкту є люди, які можуть на нього якось впливати -> до чіткого списку всіх людей, груп людей або організацій.
 2. Від цього списку -> до зрозумілої стратегії роботи зі стейкхолдерами.
 3. Від стратегії -> до реальних дій щодо стейкхолдерів.

В ході воркшопу, під керівництвом інструктора, команда виконає наступні завдання:

 1. Визначить всіх учасників проєкту (включаючи спонсора, представника замовника, технічних і бізнес-експертів);
 2. Складе Реєстр, до якого внесе всіх стейкхолдерів, їх інтерес, рівень залучення, взаємозв’язки та вплив на проєкт.
 3. Проведе аналіз і визначить вимоги, сумніви та очікування стейкхолдерів.
 4. Розробить матрицю стейкхолдерів і вибере стратегії Роботи зі стейкхолдерами (як з групами, так і з окремими особами).
 5. Розробить План Комунікацій та План Залучення Стейкхолдерів.
 6. Реалізує розроблені Плани, збільшуючи підтримку і зменшуючи опір стейкхолдерів проєкту.

Результати воркшопу «w.Stakeholders»

 1. Розроблена методика і правила управління стейкхолдерами.
 2. Шаблон Реєстру Стейкхолдерів, що містить список стейкхолдерів з їх характеристиками, а також приклад заповненого варіанту цього документа.
 3. Досвід визначення та аналізу стейкхолдерів.
 4. Шаблон Матриці Стейкхолдерів, а також приклад заповненого варіанту матриці.
 5. Досвід розробки стратегії управління стейкхолдерами та створення Плану Залучення Стейкхолдерів.
 6. Досвід реалізації цієї стратегії та управління залученням стейкхолдерів до проєкту.
 7. Основи конфлікт-менеджменту.