Тренінг з управління портфелями проєктів «iso.Portfolio»
На основі міжнародного стандарту ДСТУ ISO 21504:2022 “Настанови щодо управління портфелями”

Портфель (Portfolio) – це набір компонентів портфеля, згрупованих разом для полегшення управління ними задля досягнення стратегічних цілей.”
©2022 International Organization for Standardization. Guidance on portfolio management

Зазвичай управління портфелями проєктів та програм спрямоване на підтримку реалізації організаційних стратегій з метою отримання цінності для організації. Якщо ви працюєте “в широку” і вам треба реалізовувати багато проєктів з найефективнішим використанням обмежених ресурсів – то цей тренінг для вас.Відповідає ДСТУ ISO 21504:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління портфелями

Цей тренінг проведе Вас концепціями та методами управління портфелями ДСТУ ISO 21504 “Управління Портфелями”, які важливі для успішної реалізації портфелю і впливають на нього. Тренінг містить настанови щодо принципів управління портфелями проєктів та програм, розширює Ваші можливості реалізовувати портфелі та надає інструменти, ідеї та підходи для успішнішого виконання портфелів.
На тренінгу, в ході індивідуальних і групових вправ, учасники опрацьовують обраний ними портфель (зазвичай з галузі замовника); застосовують інструменти, техніки й методи визначення цілей портфеля, ідентифікації потенційних компонентів, визначення плану портфеля, оцінювання та відбору компонентів, перевірки узгодженості портфеля зі стратегічними цілями, оцінювання та звітування про виконання портфеля, балансування та оптимізації портфеля, розбираючись у суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.Відповідає ДСТУ ISO 21500:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Контекст та концепції

Інструктор: Анатолій Савін, PfMP, M.S.P.M., PMP
Тривалість тренінгу: 1-2 дні, 7-14 годин (за бажанням замовника змінюється глибина вивчення ДСТУ ISO 21504 та накладається галузева специфіка)
Кількість учасників: 9-15 осіб (для тренінгу в класі) або до 6 осіб (для онлайн-тренінгу)
Мова*: українська або англійська
*Може бути російська, але в групі не має бути громадян рф і вартість тренінгу буде в 2 рази дорожче. Зайві гроші будуть відправлені на ЗСУ чи на відновлення України.

Цільова аудиторія

Цільова аудиторія цього тренінгу включає, але не обмежується:

 • директори та керівники вищого рівня, відповідальні за створення та реалізацію організаційної стратегії та планування основної діяльності;
 • особи, які приймають рішення, відповідальні за відбір, санкціонування проєктів, програм та портфелів, та врядування ними;
 • колективи та особи, відповідальні за реалізацію та управління портфелями проєктів і програм;
 • керівники проєктів і програм та інші стейкхолдери.

Попередні вимоги

ДСТУ ISO 21504:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління портфелямиУчасники тренінгу мають попередньо пройти:

 1. Семінар iso.21500 – ДСТУ ISO 21500 “Контекст та концепції” або вивчити самостійно, як влаштовано сузір’я стандартів ISO серії 21500.
 2. Тренінг iso.21502 – ДСТУ ISO 21502 “Управління проєктами” або будь-який іншій тренінг з управління проєктами.
 3. Тренінг iso.21503 – ДСТУ ISO 21503 “Управління програмами” або будь-який іншій тренінг з управління програмами.

Знання та навички

Учасники тренінгу отримають глибокі пізнання в рамках сучасних концепцій та термінології управління портфелями. Після закінчення тренінгу, слухачі набувають такі знання та навички:

 • оцінювати вплив, який матиме впровадження управління портфелями в організації, включно зі спроможністю організації сприймати зміни щодо організаційної структури, функцій та культури;
 • оцінювати загрози та нагоди, пов’язані із впровадженням управління портфелями;
 • уможливити узгодження інвестицій в компоненти портфеля зі стратегією організації;
 • оптимізувати можливості та потенціал ресурсів організації;
 • максимізувати вигоди від інвестицій;
 • визначати очікування стейкхолдерів та управляти ними;
 • забезпечувати прозорість діяльності щодо компонентів портфеля та їхнього статусу.

Додаткові знання та навички можна отримати на наступних тренінгу iso.Governance – ДСТУ ISO 21505 “Врядування”: якщо вам треба уповноважувати, спрямовувати, надавати можливості, забезпечувати нагляд, а не займатись мікро-менеджментом проєктів і програм.

Теми, що будуть розглядатися

 1. Терміни та визначення
 2. Принципи управління портфелями
  • Контекст і потреба в управлінні портфелями
  • Огляд управління портфелями (управління портфелем; структура портфеля; здатності та обмеження; нагоди та загрози)
  • Ролі та обов’язки (визначення прав прийняття рішень щодо вмісту портфеля)
  • Залучення стейкхолдерів та управління ними
 3. Передумови для управління портфелями
  • Обґрунтування для управління портфелем
  • Фреймворк управління портфелями
  • Види компонентів портфеля
  • Критерії відбору та визначення пріоритетів компонентів портфеля
  • Узгодженість із організаційними процесами й системами
  • Прозорість портфеля
  • Структура звітності про виконання портфеля
  • Вдосконалення управління портфелем
  • Врядування портфелями
 4. Управління портфелями
  • Визначення портфеля
  • Ідентифікація потенційних компонентів портфеля
  • Визначення плану портфеля
  • Оцінювання та відбір компонентів портфеля (оцінювання поточного стану і відбір компонентів портфеля)
  • Перевірка узгодженості портфеля зі стратегічними цілями (узгодження зі стратегічними цілями; підтримка узгодженості з толерантністю до ризиків, ресурсною спроможністю і здатністю; документування узгодження та оцінювання результатів узгоджувальних дій)
  • Оцінювання та звітування про виконання портфеля (встановлення базового плану вимірювання виконання портфеля; управління виконанням портфеля; звітування щодо виконання портфеля;  управління інтеграцією вигод)
  • Балансування та оптимізація портфеля (оптимізація компонентів портфеля; ведення портфеля; оптимізація ресурсів; управління ризиками портфеля; контроль зміни портфеля)

Технічне оснащення тренінгу з ДСТУ ISO 21504 “Управління Портфелями”

Для тренінгу в класі

 1. Проєктор і екран.
 2. Комп’ютери з Microsoft Office, Project Professional, Power BI та доступом до інтернету.
 3. Доступ до навчальної лабораторії Microsoft Project Online.
 4. Загальна робоча область (хмара) c матеріалами та напрацюваннями тренінгу.

Для онлайн-тренінгу з ДСТУ ISO 21504 “Управління Портфелями”

Необхідне програмне забезпечення, обладнання та налаштування ви знайдете за посиланням PMDoc.ua/trainings/on-line

Практичні завдання тренінгу з ДСТУ ISO 21504 “Управління Портфелями”

 1. Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області портфельного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи та відповідної подачі матеріалу).
 2. Групова вправа з визначення потенційних компонентів портфеля (як наскрізний приклад для всього тренінгу).
 3. Групова вправа з розробки Плану портфеля.
 4. Групова вправа з оцінювання та відбору компонентів портфеля.
 5. Ділова гра з перевірки узгодженості портфеля зі стратегічними цілями.
 6. Групова вправа зі складання звітності про виконання портфеля.
 7. Індивідуально-групова вправа з балансування та оптимізація портфеля.

Замовлення тренінгу з ДСТУ ISO 21504 “Управління Портфелями”

Для замовлення тренінгу та отримання додаткових консультацій з навчання заходьте до розділу КОНТАКТИPMDoc.ua/Contacts

Для кастомізації тренінгу та отримання детальної інформації щодо змісту звертайтеся безпосередньо до інструктора Анатолія Савіна:
Телефон/месенджери: +380 (67) 744-4615
Електрона пошта: anatolii@savin.pm