Тренінг з управління проєктами «iso.Project»
На основі міжнародного стандарту ДСТУ ISO 21502:2022 “Настанови щодо управління проєктами”

Проєкт (Project) – тимчасове зусилля для досягнення однієї чи кількох визначених цілей.”
©2020 International Organization for Standardization. Guidance on project management

Цей тренінг проведе Вас концепціями та методами ДСТУ ISO 21502 “Управління Проєктами”, які важливі для успішної реалізації проєкту і впливають на нього. Тренінг розширює Ваші можливості реалізовувати проєкти та надає інструменти, ідеї та підходи для успішнішого виконання проєктів.

На тренінгу, протягом індивідуальних і групових вправ, учасники опрацьовують обраний ними проєкт (зазвичай з галузі замовника); застосовують інструменти, техніки й методи до-проєктних заходів, спрямування та ініціації проєкту, контролю та нагляду за проєктом, управління поставкою, закриття чи припинення проєкту, після-проєктних заходів; розбираючись у суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.

Інструктор: Анатолій Савін, PfMP, M.S.P.M., PMP
Тривалість тренінгу: 2-4 дні, 14-28 годин (за бажанням замовника змінюється глибина вивчення ДСТУ ISO 21502 та накладається галузева специфіка)
Кількість учасників: 9-15 осіб (для тренінгу в класі) або до 6 осіб (для онлайн-тренінгу)
Мова*: українська або англійська
*Може бути російська, але в групі не має бути громадян рф і вартість тренінгу буде в 2 рази дорожче. Зайві гроші будуть відправлені на ЗСУ чи на відновлення України.

Переваги стандарту ДСТУ ISO 21502 “Управління Проєктами”

Використовуючи рекомендації ДСТУ ISO 21502 щодо управління проєктами, організації та керівники проєктів зможуть:

 • Трансформувати свої ідеї в матеріальні чи нематеріальні доробки.
 • Успішно керувати та залучайти стейкхолдерів під час розробки та впровадження проєктів.
 • Ініціювати, планувати, реалізовувати, контролювати та завершувати проєкти з конкретними цілями, обсягом, ресурсами.
 • Контролювати зміни в проектах.
 • Керувати організаційними та суспільними змінами, які впливають на проєкти.
 • Проводити оцінку ризиків щодо проєкту та керувати виявленими ризиками.
 • Вчитися на своїх же заходах з управління проєктами.

Наступні тренінги

Нічого не заплановано з 05.06.2023 по 05.12.2023.

Цільова аудиторія

Цільова аудиторія цього тренінгу включає, але не обмежується:

 • вище керівництво, щоб забезпечити краще розуміння управління проєктами й допомогти їм надати відповідну підтримку і направлення керівникам проєктів та особам, які працюють над проєктами;
 • особи, які беруть участь в управлінні, керівництві, забезпеченні, аудиті та управлінні проєктами, такі як спонсори проєктів, поради проєктів та аудитори;
 • менеджери проєктів та члени проєктних команд, щоб мати загальну основу для розуміння, проведення, порівняння, оцінювання та передання практик, що використовуються в їх проєкті;
 • розробники національних або організаційних стандартів, процесів і методів управління проєктами.

Крім того, цей тренінг може бути корисний особам, які займаються підтримкою проєктного управління:

 • врядування і менеджмент портфелів і програм;
 • програмні та проєктні офіси або аналогічні організаційні структури;
 • особи, які займаються академічним вивченням управління проєктами, програмами та портфелями;
 • особи, які виконують функції, пов’язані з управлінням проєктами, такими як фінанси, бухгалтерський облік, управління людськими ресурсами, закупівлі та юриспруденція.

Учасники наших тренінгів готові поділитися своїм особистим досвідом:

Попередні вимоги

Учасники тренінгу мають попередньо прослухати семінар iso.21500 – ДСТУ ISO 21500 “Контекст та концепції” або вивчити самостійно, як влаштовано сузір’я стандартів ISO серії 21500.

Знання та навички

Відповідає ДСТУ ISO 21502:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління проєктамиУчасники тренінгу отримають глибокі пізнання в рамках сучасних концепцій та термінології управління проєктами. Після закінчення тренінгу, слухачі набувають такі знання та навички:

 • Розробляти цілі, задум, бізнес-кейс, статут, життєвий цикл і WBS проєкту.
 • Визначати й оформляти критерії успіху і невдачі проєкту.
 • Визначати зовнішнє середовище проєкту.
 • Розробляти розклад проєкту й аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати віхи проєкту.
 • Авторизувати та запускати проєкт на виконання.
 • Складати звітність проєкту на основі S-кривих і списку віх.
 • Ідентифікувати ризики проєкту та планувати заходи реагування на ризикові події.
 • Управляти в умовах обмежених ресурсів команди та вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Підбивати підсумки, аналізувати накопичений досвід і завершувати проєкти.

Відповідає ДСТУ ISO 21500:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Контекст та концепціїДодаткові знання та навички можна отримати на наступних тренінгах:

 1. iso.Programme – ДСТУ ISO 21503 “Управління програмами”: якщо ви працюєте “в довгу” і вам треба реалізовувати взаємопов’язані проєкти протягом досить тривалого часу (роки).
 2. iso.Portfolio – ДСТУ ISO 21504 “Управління портфелями”: якщо ви працюєте “в широку” і вам треба реалізовувати багато проєктів з найефективнішим використанням обмежених ресурсів.
 3. iso.EVM – ДСТУ ISO 21508 “Управлінні здобутою цінністю”: якщо вам треба покращити звітність і контроль проєктів та програм.
 4. iso.WBS – ДСТУ ISO 21511 “Ієрархічної структури робіт”: якщо вам треба покращити планування проєктів і програм, та зменшити невизначеність їх майбутньої реалізації.

Теми, що будуть розглядатись

ДСТУ ISO 21502:2022 "Управління проєктами, програмами та портфелями — Настанови щодо управління проєктами"

 1. Концепції управління проєктами
  • Проєкти та управління проєктами
  • Вплив контексту проєкту
  • Стратегія та проєкти організації
  • Перспектива клієнта та виконавця
  • Обмеження проєкту
  • Проєкти як самостійна частина програми або портфеля
  • Врядування проєктом та рамкова основа врядування
  • Життєвий цикл проєкту
  • Організація проєкту та ролі
  • Компетенції персоналу проєкту
 2. Передумови для формалізація управління проєктами
  • Впровадження управління проєктами
  • Безперервне вдосконалення середовища управління проєктами
  • Узгодження з організаційними процесами та системами
 3. Практики управління для проєкту
  • Планування (розробка та моніторинг плану)
  • Управління вигодами (виявлення, аналіз, моніторинг та підтримка вигод)
  • Управління обсягом (визначення, контроль і підтвердження обсягу)
  • Управління ресурсами (планування організації проєкту; створення і розвиток команди; управління командою; планування, управління і контроль фізичних і матеріальних ресурсів)
  • Управління розкладом (оцінювання тривалості операцій; розробка і контроль розкладу)
  • Управління вартістю (оцінювання витрат; розробка бюджету; контроль вартості)
  • Управління ризиками (виявлення, оцінювання, обробка та контроль ризиків)
  • Управління обставинами (виявлення та розв’язання обставин)
  • Контроль змін (створення структури управління змінами; виявлення, оцінювання, планування реалізації, реалізація та закриття запитів на зміни)
  • Управління якістю (планування, забезпечення та контроль якості)
  • Залучення стейкхолдерів (виявлення та залучення стейкхолдерів)
  • Управління комунікаціями (планування комунікацій; поширення інформації; моніторинг впливу комунікацій)
  • Управління організаційними та суспільними змінами (визначення потреби у змінах; здійснення організаційних та суспільних змін)
  • Звітність (планування звітності; управління звітністю; доставлення звітів)
  • Управління інформацією та документацією (визначення, якою інформацією слід керувати; зберігання та пошук інформації та документації)
  • Закупівлі (планування закупівель; оцінка та вибір постачальників; адміністрування та закриття контрактів)
  • Засвоєні уроки (виявлення і поширення уроків)
 4. Інтегровані практики управління проєктами
  • До-проєктні заходи
   • Ідентифікація та аналіз вигід
   • Ідентифікація ризиків
   • Ідентифікація стейкхолдерів
   • Бізнес-кейс
  • Спрямування проєкту
   • Визначення фреймворку контролю змін
   • Моніторинг вигід
  • Ініціація проєкту
   • Початкове обґрунтування проєкту
   • Підхід до врядування та управління проєктом та Розробка плану
   • Визначення обсягу
   • Планування проєктної організації та Створення команди
   • Оцінка тривалості виконання робіт та Розробка розкладу
   • Оцінка вартості та Розробка бюджету
   • Оцінювання ризиків
   • Планування якості
   • Планування комунікацій
   • Визначення, якою інформацією слід керувати
   • Ідентифікація необхідності змін
  • Нагляд за проєктом
   • Планування звітування
   • Планування закупівель
   • Підтримка вигід
   • Підтвердження постачання обсягу
   • Контроль якості
  • Контроль за проєктом
   • Прогресивне обґрунтування
   • Управління командою
   • Моніторинг плану
   • Управління ефективністю проєкту
   • Планування, управління та контроль фізичних та матеріальних ресурсів
   • Контроль обсягу
   • Контроль розкладу
   • Контроль вартості
   • Контроль ризиків
   • Оцінка і вибір постачальників та Адміністрування контрактів
   • Управління звітуванням
   • Відстеження впливу комунікацій
   • Управління початком, прогресом та закриттям кожного пакету робіт
   • Управління початком та завершенням кожної фази проєкту
   • Ідентифікація, оцінка та Планування впровадження запитів на зміну
  • Управління поставкою
   • Розвиток команди
   • Забезпечення якості
   • Ідентифікація обставин та Вирішення обставин
   • Реагування на ризик
   • Залучення стейкхолдерів
   • Надання звітів
   • Розповсюдження інформації
   • Зберігання та отримання інформації та документації
   • Впровадження та закриття запитів на зміну
   • Ідентифікація уроків
  • Закриття чи припинення проєкту та Закриття контрактів
  • Після-проєктні заходи
   • Розповсюдження уроків
   • Впровадження організаційних та соціальних змін

Технічне оснащення тренінгу

Для тренінгу в класі

 1. Проєктор і екран.
 2. Комп’ютери з Microsoft Office, Project Professional, Power BI та доступом до інтернету.
 3. Доступ до навчальної лабораторії Microsoft Project Online.
 4. Загальна робоча область (хмара) c матеріалами та напрацюваннями тренінгу.

Для онлайн-тренінгу з ДСТУ ISO 21502 “Управління Проєктами”

Необхідне програмне забезпечення, обладнання та налаштування ви знайдете за посиланням PMDoc.ua/trainings/on-line

Практичні завдання тренінгу з ДСТУ ISO 21502 “Управління Проєктами”

 1. Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області проєктного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи та відповідної подачі матеріалу).
 2. Групова вправа з вибору проєкту (як наскрізний приклад для всього тренінгу), визначення масштабу проєкту і розробки бізнес-кейса.
 3. Групова вправа з розробки Статуту проєкту.
 4. Групова вправа з розробки ієрархічної структури робіт (WBS) проєкту.
 5. Індивідуально-груповий тест для оцінки командного розв’язання проблем з планування стадій реалізації проєкту.
 6. Групова вправа з розробки розкладу проєкту та аналізу за методом критичного шляху.
 7. Групова вправа з визначення віх проєкту.
 8. Групова вправа зі складання звітності проєкту на основі S-кривих і списку віх.
 9. Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проєкту та планування заходів реагування на ризикові події.
 10. Ділова гра з відпрацювання навичок багато-проєктного управління в умовах обмежених ресурсів компанії та вирішення ресурсних конфліктів.
 11. Ділова гра з відпрацювання навичок розуміння вимог Замовника і здачі готового проєкту Замовнику.

Замовлення тренінгу з ДСТУ ISO 21502 “Управління Проєктами”

Для замовлення тренінгу та отримання додаткових консультацій з навчання заходьте до розділу КОНТАКТИPMDoc.ua/Contacts

Для кастомізації тренінгу та отримання детальної інформації щодо змісту звертайтеся безпосередньо до інструктора Анатолія Савіна:
Телефон: +380 (67) 744-4615
Ел.пошта: anatolii@savin.pm
Skype: anatolysavin