В ході даного етапу впровадження ІСУП будуть реалізовані функції управління проєктами з використанням всіх ресурсів, наявних в організації. Вводиться поняття корпоративного ресурсу, тобто всі виконавці й виробничі потужності організації вводяться в систему у вигляді ресурсів. З’являється можливість бачити завантаженість ресурсів водночас у всіх проєктах і грамотно управляти проєктами з урахуванням обмеженості ресурсів організації.

Для розуміння ступеня завантаження ресурсів організації в кожен момент часу та об’єктивної оцінки резервів використовується метод ресурсного критичного шляху й функціонал Microsoft Project з управління ресурсами.

Додатково, існує можливість об’єднання наявної системи товарно-матеріальної організації з ресурсним плануванням і обліком в ІСУП Microsoft Project.

Приклад звіту про доступність і завантаження проєктних ресурсів організації

Приклад звіту про доступність і завантаження проєктних ресурсів організації

Результати робіт на даному етапі:

  • Створено ієрархічну структуру ресурсів.
  • Налаштовано пул ресурсів компанії із загальним доступом проєктних менеджерів до цих ресурсів.
  • Організовано управління учасниками проєктів з урахуванням поточних обов’язків та завантаженості в інших проєктах. Налаштований облік трудовитрат, зменшено час простою ресурсів.
  • Організовано розподіл обмежених ресурсів організації та субпідрядників між проєктами. Розроблено та налаштовано механізм аналізу та збору інформації про ресурсні обмеження.
  • Отримано розуміння які компетенції потрібні та коли вони потрібні, що дозволяє вчасно залучати зовнішніх фахівців або навчати власний персонал.
  • Забезпечена прозорість завантаженості ресурсів, тобто розуміння хто і чим займається.
Тривалість етапу – 20 робочих днів.

Відповідальність Виконавця: Надати бізнес-аналітика і програміста. Надати інструментарій та напрацювання для формування ієрархії корпоративних ресурсів.

Відповідальність Замовника: Затвердити ієрархію ресурсів. Спільно з Виконавцем виробити критерії оцінки ресурсів. Призначити відповідального за підтримку актуального стану ресурсів в системі.