Воркшоп «Контроль виконання проєкту»

 • Перевірка результатів проєкту;
 • Облік та внесення змін;
 • Регулярна звітність за проєктом.
Контроль виконання проєкту полягає в регулярному вимірі та аналізі прогресу реалізації проєкту для того, щоб виявити й усунути відхилення від плану управління проєктом. Безперервний моніторинг надає команді та іншим учасникам проєкту можливість глибше зрозуміти статус проєкту та визначити, які області проєкту потребують додаткової уваги.

Тривалість воркшопу: від 4 до 6 годин (залежить від масштабу проєктів Замовника).
Інструктор: Анатолій Савін

Як проходить воркшоп «w.Control»

Учасники воркшопу відстежать і виміряють хід виконання проєкту відповідно до плану, а також спробують керувати запитами на зміни проєкту. В ході воркшопу, під керівництвом інструктора, команда виконає наступні завдання:

 1. Збір даних про виконання проєкту.
 2. Вимірювання показників виконання.
 3. Надання та поширення інформації про виконання.
 4. Порівняння фактичного виконання із запланованим, аналіз відхилень.
 5. Вплив на поліпшення процесу.
 6. Внесення змін (у разі потреби).

Результати воркшопу «w.Control»

 1. Досвід відстеження та аналізу прогресу і ходу виконання проєкту.
 2. Методика і правила управління змінами.
 3. Шаблон Звіту проєкту та досвід збору даних для його наповнення.
 4. Досвід презентації звіту проєкту ключовим стейкхолдерам.