Воркшоп «Оцінювання та вибір проєктів для реалізації»

 • Оцінювання відповідності проєкту бізнес-цілям компанії;
 • Оцінювання доцільності реалізації проєкту в поточних умовах.

Проєкти є засобами досягнення стратегічних цілей і завдань компанії. Даний воркшоп надає необхідну з точки зору бізнесу інформацію, що дозволяє визначити, чи варто проєкт необхідних інвестицій. Результати розрахунків використовується вищими керівниками для прийняття рішень про доцільність майбутніх проєктів.

Тривалість: від 4 до 7 годин (залежить від масштабу проєктів замовника).
Інструктор: Анатолій Савін

Як проходить воркшоп «w.PreProject»

Під час цього воркшопу розглядається бізнес-потреба і проводиться порівняльний аналіз витрат і вигод для обґрунтування проєкту та визначення його меж. Зазвичай такий аналіз виконує бізнес-аналітик, використовуючи різну інформацію, отриману від зацікавлених сторін. У підсумку такого аналізу формується документ під назвою “Бізнес-Кейс”.

В ході воркшопу, під керівництвом інструктора, команда учасників виконає наступні завдання:
 1. Сформує (або нагадає собі) глобальні цілі та завдання компанії.
 2. Визначить ролі та коло фахівців, необхідних для розрахунку майбутніх проєктів.
 3. Розрахує потреби проєктів у ресурсах. Розрахує тривалості та вартості проєктів.
 4. Визначить вигоди від реалізованих проєктів.
 5. Проведе порівняльний аналіз вигод і витрат.
 6. Сформує Бізнес-Кейси для майбутніх проєктів, що включають:
  – бізнес-потребу в проєкті;
  – порівняльний аналіз вартості та результатів;
  – пріоритет проєкту.

Результати воркшопу «w.PreProject»

 1. Розроблена Методика та правила проведення аналізу та відбору майбутніх проєктів.
 2. Розроблений шаблон Бізнес-кейса або подібного документа, що описує майбутній проєкт, приклади заповнених варіантів цього документа.
 3. Досвід проведення передпроєктного аналізу та розрахунку доцільності майбутніх проєктів.
 4. Досвід розробки документа, що описує майбутній проєкт.