Школа УП – це повний курс вивчення методології та інструментів управління проєктами. На відміну від разових тренінгів, слухачі пройдуть глибокий, практично університетський, курс. Кожна галузь знань, кожен процес, кожен документ та інструмент управління проєктами будуть детально вивчені студентами й випробувані на практиці.

Загальна тривалість курсу – 3 місяці. Протягом цього терміну слухачі пройдуть 6 занять по 2 дні, що проводяться з перервою у 2 тижні. Заняття проводяться у п’ятницю та суботу. Після кожного заняття слухачі отримують домашні завдання, які включають онлайн-тести Карти Знань та підготовку курсової роботи. Після закінчення курсу, слухачам потрібно буде захистити свою курсову роботу. Слухачі, які пройшли всі заняття, склали всі тести й захистили курсову роботу, отримують сертифікат.

Інструктори: Анатолій Савін
Тривалість курсу: 3 місяці (6 занять по 2 дні + домашні завдання + курсова робота)
Кількість учасників: 8-12 осіб
Мова*: українська або англійська
*Може бути російська, але в групі не має бути громадян рф і вартість тренінгу буде в 2 рази дорожче. Зайві гроші будуть відправлені на ЗСУ чи на відновлення України.

Цільова аудиторія Школи управління проєктами

 • Професіонали, які розвивають знання та навички управління проєктами;
 • Фахівці*, які планують проходити сертифікації PMP або CAPM;
 • Менеджери проєктів;
 • Співробітники проєктних офісів;
 • Ключові технічні фахівці та експерти, які беруть участь у проєктах.

  *Ці фахівці зможуть зарахувати 84 контактних години формального навчання з управління проєктами від провайдера навчання типу D “Training companies or consultants (e.g., training schools)”.

Навіщо вчитися у Школі управління проєктами?

Повний курс навчання — це ряд тренінгів, підібраний нашими експертами для всебічної підготовки до професії проєктного менеджера або підвищення професійного рівня. Програма складена з урахуванням вимог PMI з підготовки до сертифікаційних іспитів, а також вимог, які ми знайшли у вакансіях найбільших роботодавців. Таким чином, закінчивши Школу Управління Проєктами, Ви стаєте фахівцем високого рівня і можете впевнено претендувати на хорошу посаду і високу зарплату.

Структура курсу Школи управління проєктами

Заняття 1

Тривалість заняття: 2 дні (14 годин)

Теми, що будуть розглядатися:

 1. Введення до управління проєктами
 2. Системи сертифікації з управління проєктами (PMI, IPMA, AXELOS, Microsoft)
 3. Запуск проєкту
  • Розробка Уставу проєкту
  • Визначення ключових учасників проєкту
 4. Документування проєктів

Практичні завдання:
– Попереднє тестування учасників з управління проєктами за допомогою онлайн-інструменту «Карта Знань».
– Створення загального комунікаційного поля в системі Google Drive.
– Групова вправа з розробки Статуту проєкту.
– Воркшоп «Карта документів».
– Розробка стратегії документування проєкту.
– Домашнє завдання – онлайн іспити «Ініціація проєкту» та «Документування проєкту» на Карті Знань керівника проєкту.

Заняття 2

Тривалість заняття: 2 дні (14 годин)

Теми, що будуть розглядатися:

 1. Планування обсягів робіт проєкту
  • Розробка Плану управління проєктом
  • Планування управління змістом
  • Збір вимог
  • Визначення змісту
  • Створення Ієрархічної структури робіт
 2. Розробка графіка проєкту
  • Планування управління розкладом
  • Визначення операцій
  • Визначення послідовності операцій
  • Оцінювання ресурсів операції
  • Оцінювання тривалості операції
  • Розробка розкладу
 3. Планування бюджету проєкту
  • Планування управління вартістю
  • Оцінювання вартості
  • Визначення бюджету

Практичні завдання:
– Індивідуально-групова вправа зі складання інтелект-карти вимог проєкту.
– Індивідуально-групова вправа зі складання Матриці відстеження вимог.
– Індивідуально-груповий тест для оцінювання командного розв’язання проблем з планування стадій реалізації проєкту.
– Групова вправа з розробки WBS-структури проєкту.
– Тест на розуміння доцільності планування термінів проєкту.
– Індивідуально-групове завдання з розрахунку ресурсів операцій методом «Оцінювання знизу вгору».
– Групова вправа зі створення Ієрархічної структури ресурсів.
– Групова вправа з розробки графіка проєкту та аналізу за методом критичного шляху.
– Індивідуальна вправа з порівняння інструментів оцінювання вартості «Оцінювання за аналогами» та «Параметричне оцінювання».
– Групова вправа по складання Базового плану виконання вартості та Вимог до фінансування проєкту.
– Індивідуально-групове завдання з відпрацювання навичок розрахунку показників проєкту та побудови S-кривих за методом освоєного обсягу.
– Домашнє завдання:
– Онлайн іспити «Управління змістом проєкту», «Управління термінами проєкту» й «Управління вартістю проєкту» на Карті Знань керівника проєкту;
– Початок планування обсягів робіт, тривалості та вартості проєкту в Курсовій Роботі.

Заняття 3

Тривалість заняття: 2 дні (14 годин)

Теми, що будуть розглядатися:

 1. Планування якості проєкту
 2. Планування управління ризиками проєкту
  • Планування управління ризиками
  • Ідентифікація ризиків
  • Проведення аналізу ризиків
  • Планування реагування на ризики
 3. Планування забезпечення проєкту

Практичні завдання:
– Індивідуальний тест з аналізу наявної ситуації з управління якістю у своїй організації/підрозділі.
– Індивідуально-групова вправа зі складання контрольних карт і проведення їх аналізу.
– Групова вправа зі складання та аналізу блок-схем і розробки Плану управління якістю проєкту на основі аналізу.
– Групова гра з визначення вузьких місць/недоліків процесу.
– Індивідуально-групова вправа з декомпозиції ризиків проєкту на складові елементи та створення Ієрархічної структури ризиків.
– Групова вправа з проведення SWOT аналізу проєкту та ідентифікації ризиків проєкту.
– Індивідуальна вправа з проведення аналізу ризиків проєкту.
– Індивідуально-групова вправа з планування реагування на виникнення ризикових подій.
– Групове завдання з проведення аналізу «виробляти або купувати» та прийняття відповідних рішень.
– Індивідуальна вправа зі створення ресурсного календаря.
– Групова вправа з визначення типів і складання контрактів.
– Домашнє завдання:
– Онлайн іспити «Управління якістю проєкту», «Управління ризиками проєкту» та «Управління закупівлями проєкту» на Карті Знань керівника проєкту;
– Планування якості, реагування на ризики та забезпечення проєкту в Курсовій Роботі.

Заняття 4

Тривалість заняття: 2 дні (14 годин)

Теми, що будуть розглядатися:

 1. Планування команди та інших учасників проєкту
  • Планування управління людськими ресурсами
  • Планування управління зацікавленими сторонами
 2. Планування комунікацій проєкту
 3. Виконання проєкту
  • Керівництво та управління виконанням проєкту
  • Забезпечення якості
  • Здійснення закупівель
  • Набір команди проєкту
  • Розвиток команди проєкту
  • Управління командою проєкту
  • Управління комунікаціями
  • Залучення зацікавлених сторін

Практичні завдання:
– Групова вправа з аналізу зацікавлених сторін проєкту та вироблення стратегії управління зацікавленими сторонами.
– Індивідуально-групова вправа зі складання оргструктури проєкту, матриці відповідальності та рольових інструкцій для команди проєкту.
– Ділова гра з відпрацювання навичок визначення репрезентативної системи людини.
– Ділова гра зі зміцнення команди проєкту.
– Індивідуальна вправа з оцінювання ефективності учасника проєкту.
– Ділова гра з відпрацювання навичок багатопроєктного управління в умовах обмежених ресурсів компанії та вирішення ресурсних конфліктів.
– Ділова гра з дослідження базової моделі комунікацій.
– Ділова гра з розуміння невербальної інформації учасників проєкту.
– Домашнє завдання:
– Онлайн іспити «Управління людськими ресурсами проєкту», «Управління комунікаціями проєкту», «Управління зацікавленими сторонами проєкту» та «Виконання проєкту» на Карті Знань керівника проєкту;
– Планування команди, учасників та комунікацій проєкту в Курсовій Роботі.

Заняття 5

Тривалість заняття: 2 дні (14 годин)

Теми, що будуть розглядатися:

 1. Моніторинг та контроль проєкту.
  • Моніторинг та управління роботами проєкту
  • Управління змінами
  • Підтвердження і контроль змісту
  • Контроль розкладу
  • Контроль вартості
  • Контроль якості
  • Контроль залучення зацікавлених сторін
  • Контроль комунікацій
  • Контроль ризиків
  • Управління закупівлями

Практичні завдання:
– Індивідуальна вправа з оцінювання відхилень проєкту за термінами та вартістю.
– Групова вправа по формуванню Запитів на зміни.
– Групова вправа по застосуванню методу причинно-наслідкової діаграми для здійснення контролю якості проєкту.
– Групова вправа з використання діаграми шести слів для контролю якості проєкту.
– Групове завдання з формування Звіту контролю якості проєкту.
– Індивідуально-групова вправа зі складання звіту про виконання проєкту.
– Ділова гра з адміністрування претензій, складання Запитів на зміни та врегулювання претензій шляхом переговорів.
– Домашнє завдання:
– Онлайн іспити «Планування проєкту» та «Моніторинг та контроль проєкту» на Карті Знань керівника проєкту;
– Фіналізація Курсової Роботи.

Заняття 6

Тривалість заняття: 2 дні (14 годин)

Теми, що будуть розглядатися:

 1. Завершення проєкту
 2. Портфелі та програми проєктів
 3. Офіс управління проєктами
 4. Організаційна зрілість компанії
 5. Створення системи управління проєктами
 6. Захист Курсової роботи

Практичні завдання:
– Індивідуальна вправа з формування Реєстру витягнутих уроків проєкту та заповнення Уроків досвіду.
– Ділова гра з відпрацювання навичок розуміння вимог Замовника та здачі готового проєкту Замовнику.
– Визначення типу організації.
– Визначення рівня зрілості організації.
– Здача Курсової Роботи.
– Домашнє завдання – онлайн іспит «Завершення проєкту» на Карті Знань керівника проєкту.

Запис до Школи Управління Проєктами

Для замовлення тренінгу та отримання додаткових консультацій з навчання заходьте до розділу КОНТАКТИPMDoc.ua/Contacts

Для кастомізації тренінгу та отримання детальної інформації щодо змісту звертайтеся безпосередньо до інструктора Анатолія Савіна:
Телефон: +380 (67) 744-4615
Ел.пошта: anatolii@savin.pm
Skype: anatolysavin

Наступні заняття у Школі управління проєктами

Нічого не заплановано з 02.06.2023 по 01.12.2023.