Таблиця нижче ілюструє зв’язки між практиками інтегрованого управління проєктами (див. Розділ 6) та практиками управління для проєкту (див. Розділ 7) ДСТУ ISO 21502:2022 (ISO 21502:2020, IDT).

Практики інтегрованого управління проєктами повинні охоплювати практики, які будуть застосовані при переході проєкту від до-проєктних заходів, які виконуються до прийняття рішення щодо ініціації проєкту, через планування і контроль до після-проєктних заходів. 

Інтеграція та адаптація вибраних практик управління для проєкту, визначених у Розділі 7, у цілісний підхід до управління проєктною роботою може бути ключем до успіху проєкту. Метою цих практик інтегрованого управління проєктами є надання можливості проєктній організації:
a) досягнути цілей проєкту;
b) визначити і керувати обсягом проєкту в рамках обмежень, враховуючи ризики та потреби в ресурсах;
c) отримати підтримку від кожної організації, яка бере участь та виконує свої обов’язки в проєкті, включаючи зобов’язання власників ресурсів, спонсорів, постачальників, клієнтів, користувачів та інших стейкхолдерів.

Кольором позначені відповідальні за процеси: синім – Організація-спонсор, зеленим – Спонсор, червоним – Керівник проєкту, жовтим – Відповідальні за пакети робіт (дивись діаграму внизу сторінки під таблицею).

Таблиця також доступна в PDF за посиланням – ISO21502-Practices.pdf

7. Практики управління

6. Практики інтегрованого управління проєктами

6.2. До-проєктні заходи

6.3. Нагляд за проєктом

6.4. Спрямування проєкту

6.5. Ініціація проєкту

6.6. Контроль за проєктом

6.7. Управління поставкою

6.8. Закриття чи припинення проєкту

6.9. Після-проєктні заходи

7.2. Планування

6.5.3. Підхід до врядування та управління проєктом 7.2.3. Моніторинг плану
7.2.2/6.5.5. Розробка плану

7.3. Управління вигодами

7.3.2. Ідентифікація та аналіз вигід 7.3.4. Підтримка вигід 7.3.3. Моніторинг вигід 6.5.4. Початкове обґрунтування проєкту 6.6.2. Прогресивне обґрунтування

7.4. Управління обсягом

7.4.4. Підтвердження постачання обсягу 7.4.2. Визначення обсягу 7.4.3. Контроль обсягу

7.5. Управління ресурсами

7.5.2. Планування проєктної організації 7.5.5. Управління командою 7.5.4. Розвиток команди
7.5.3/6.5.2. Створення команди 7.5.6. Планування, управління та контроль фізичних та матеріальних ресурсів

7.6. Управління розкладом

7.6.2. Оцінка тривалості виконання робіт 7.6.4. Контроль розкладу
7.6.3. Розробка розкладу

7.7. Управління вартістю

7.7.2. Оцінка вартості 7.7.4. Контроль вартості
7.7.3. Розробка бюджету

7.8. Управління ризиками

7.8.2. Ідентифікація ризиків 7.8.3. Оцінювання ризиків 7.8.5. Контроль ризиків 7.8.4. Реагування на ризик

7.9. Управління обставинами

7.9.2. Ідентифікація обставин
7.9.3. Вирішення обставин

7.10. Контроль змін

7.10.2. Визначення фреймворку контролю змін 7.10.3. Ідентифікація та оцінка запитів на зміну 7.10.5. Впровадження та закриття запитів на зміну
7.10.4. Планування впровадження запитів на зміну

7.11. Управління якістю

7.11.4. Контроль якості 7.11.2. Планування якості 7.11.3. Забезпечення якості

7.12. Залучення стейкхолдерів

7.12.2. Ідентифікація стейкхолдерів 7.12.3. Залучення стейкхолдерів

7.13. Управління комунікаціями

7.13.2. Планування комунікацій 7.13.4. Відстеження впливу комунікацій 7.13.3. Розповсюдження інформації

7.14. Управління організаційними та суспільними змінами

7.14.2. Ідентифікація необхідності змін 6.6.4. Управління початком та завершенням кожної фази проєкту 7.14.3. Впровадження організаційних та соціальних змін
6.6.5. Управління початком, прогресом та закриттям кожного пакету робіт

7.15. Звітність

7.15.2. Планування звітування 6.6.3. Управління ефективністю проєкту 7.15.4. Надання звітів
7.15.3. Управління звітуванням

7.16. Управління інформацією та документацією

7.16.2. Визначення, якою інформацією слід керувати 7.16.3. Зберігання та отримання інформації та документації

7.17. Закупівлі

7.17.2. Планування закупівель 7.17.3. Оцінка та вибір постачальників 7.17.5. Закриття контрактів
7.17.4. Адміністрування контрактів

7.18. Засвоєні уроки

7.18.2. Ідентифікація уроків 7.18.3. Розповсюдження уроків

Діаграма практик інтегрованого управління проєктами, взаємозв’язків та пов’язаних ролей ДСТУ ISO 21502:2022

Діаграма практик інтегрованого управління проєктами, взаємозв’язків та пов’язаних ролей ДСТУ ISO 21502:2022

Управління проєктом повинне передбачати інтегрований підхід, що враховує такі питання, як різноманітні ролі, дисципліни, компетенції, а також організаційні і екологічні фактори, що впливають на успіх проєкту. Практики інтегрованого управління проєктами повинні бути узгоджені та пов’язані з іншими практиками, як показано на диаграмі.

Підхід до управління проєктами повинен бути адаптований та застосовуватися з урахуванням потреб організації, прийнятного рівня ризику, компетентності залучених осіб та інших міркувань, що стосуються конкретного проєкту. Адаптування та застосування практик у Розділах 6 та 7 слід проводити відповідно до релевантної організаційної політики. Конфлікти між організаційною політикою та практикою управління проєктами слід вирішувати за погодженням зі спонсором проєкту.

Практики інтегрованого управління проєктами, показані на Рисунку 7 і включають до- та післяпроєктну діяльність. Взаємозв’язки між діяльностями та пов’язаними з ними ролями наведено у 4.5. Підрозділи 6.2 – 6.9 детально описують кожну практику.