Якщо ви захочете отримати інформацію про свої Персональні дані, цілі їх використання та осіб, яким вони передаються, зверніться до Власника.

Власник даних

Анатолій Савін
Електронна пошта: savin@pmdoc.ua
Телефон: +380677444615

Категорії Даних, що збираються

Власник не надає список зібраних категорій Персональних даних.

Докладний опис зібраних Персональних даних наводиться у відповідних розділах цих Правил забезпечення конфіденційності персональних даних або в спеціальному пояснювальному тексті, що показується в контексті збору Даних.
Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або, як у випадку з Даними про користування, їх збір може здійснюватися автоматично порталом PMDoc.
Надання всіх даних, запитаних порталом PMDoc, є обов’язковим. У разі їх ненадання, портал не зможе надати послуги. У разі запиту порталом PMDoc Додаткових даних, користувачі мають право не надавати їх, це не вплине на доступність або оперативність.
Користувачам, які не можуть самостійно визначити дані, обов’язкові для надання, рекомендується зв’язатися з Власником.
Якщо не вказано інше, використання файлів Cookie або інших засобів відстеження порталом PMDoc або власниками сторонніх послуг, пущених в дію порталом PMDoc, в т.ч. крім цілей, перерахованих в цьому документі та в Політиці використання файлів Cookie (при її наявності), здійснюється з метою надання послуг, зажаданих Користувачем.

Користувач несе відповідальність за Персональні дані третіх осіб, опубліковані або надані іншим особам за допомогою порталу PMDoc, і підтверджує наявність повноважень на їх публікацію або поширення, звільняючи Власника від будь-якої відповідальності у зв’язку з цим щодо третіх осіб.

Метод і місце обробки Даних

Метод обробки

Обробка Даних здійснюється з використанням комп’ютерів і (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційних процедур і методів, строго пов’язаними із зазначеними цілями. В деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника даних, певним категоріям відповідальних осіб, пов’язаних із забезпеченням функціонування сайту (адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як сторонні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв’язку), яким Власник доручає, при необхідності, виконувати функції Обробника даних. Оновлюваний перелік зазначених осіб можна в будь-який час запросити у Власника даних.

Місце

Дані обробляються в операційних офісу Власника даних і в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що займаються їх обробкою. За додатковою інформацією слід звертатися до Власника даних.

Термін зберігання

Дані зберігаються протягом часу, необхідного для надання послуги, запитуваної Користувачем, або визначається цілями, описаними в цьому документі, при цьому Користувач може в будь-який момент звернутися до Власника даних з проханням призупинити використання даних або видалити їх.

Додаткова інформація про збір та обробку Даних

Звернення до суду

Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях Власником даних в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду у зв’язку з тим, що портал PMDoc або супутні послуги використовувалися неналежним чином.
Користувач обізнаний про те, що Власник даних може бути змушений повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

Додаткова інформація про Персональні дані Користувача

Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, портал PMDoc може надавати Користувачеві за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору та обробки Персональних даних.

Системні журнали та технічне обслуговування

З метою забезпечення роботи системи та її технічного обслуговування портал PMDoc і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія порталу PMDoc з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).

Інформація, відсутня в цих правилах

Додаткові відомості, що стосуються збору або обробки Персональних даних, можна в будь-який час запросити у Власника даних. Дивіться контактні відомості, зазначені на початку цього документа.

Права Користувачів

Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Власника даних, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх правдивість, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав. Відповідні запити слід направляти Власнику даних за адресою, вказаною вище в контактних відомостях.

Портал не підтримує запити «Не відстежувати» (Do Not Track).

Щоб визначити, чи підтримує той чи інший використовуваний сторонній сервіс запити «Не відстежувати», ознайомтеся з відповідними правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

Внесення змін до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних

Власник даних обумовлює право в будь-який час вносити зміни в ці правила забезпечення конфіденційності персональних даних, розмістивши на цій сторінці повідомлення для Користувачів. Настійно рекомендується часто перевіряти цю сторінку і дату внесення останніх змін, зазначену в нижній частині сторінки. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними в Правила, Користувач повинен перестати використовувати портал PMDoc і може зажадати, щоб Власник даних видалив його Персональні дані. Якщо не зазначено інше, чинні на той момент правила забезпечення конфіденційності персональних даних поширюються на всі Персональні дані Користувачів, якими володіє Власник даних.

Інформація про ці правила забезпечення конфіденційності персональних даних

Власник даних несе відповідальність за ці правила забезпечення конфіденційності персональних даних, розміщених на серверах порталу PMDoc.

Визначення термінів і посилання на правові норми

Персональні дані (або Дані)

Будь-яка інформація про фізичну або юридичну особу, установу або асоціацію, яка визначається або може бути визначена, виходячи з будь-якої іншої Інформації, включаючи персональний ідентифікаційний номер.

Дані про використання мережевих ресурсів

Інформація, яку автоматично збирають портал PMDoc або сторонні сервіси, які використовує портал, зокрема: IP-адреси або доменні імена комп’ютерів Користувачів, які використовують портал PMDoc, URI-адреси (універсальні коди ресурсів), час звернення із запитом, спосіб звернення із запитом до сервера, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, що вказує на статус відповіді сервера (вдалий результат, помилка і т. д.), країна походження, характеристики вебоглядача (браузера) і операційної системи, що використовуються Користувачем, різні відомості про час кожного відвідування (наприклад, час, проведений на кожній сторінці порталу PMDoc), і відомості про переміщення всередині порталу PMDoc з окремим зазначенням черговості відвідування сторінок, а також інші параметри операційної системи пристрою і (або) обчислювальної та інформаційному середовищі Користувача.

Користувач

Фізична особа, яка використовує портал PMDoc, яка повинна збігатися з Суб’єктом даних або бути уповноважена останнім і до якого відносяться Персональні дані.

Суб’єкт даних

Юридична або фізична особа, якої стосуються Персональні дані.

Обробник даних (або Адміністратор даних)

Фізична або юридична особа, державний адміністративний орган або будь-які інші органи, асоціації або організації, уповноважені Власником даних здійснювати обробку Персональних даних відповідно до цих Правил забезпечення конфіденційності персональних даних.

Власник даних

Фізична або юридична особа, державний адміністративний орган або будь-які інші органи, асоціації або організації з правом приймати рішення щодо цілей і методів збору Персональних даних і використовуваних засобів (у тому числі заходів безпеки), які стосуються того, як функціонує і використовується портал PMDoc.

Портал PMDoc

Апаратний або програмний засіб, за допомогою якого здійснюється збір Персональних даних Користувачів.


Правова інформація

Примітка для європейських Користувачів: ця заява про конфіденційність підготовлена на виконання обов’язків, передбачених ст. 10 Директиви ЄС № 95/46/EC, і відповідно до положень Директиви 2002/58/EC, з урахуванням змін, внесених Директивою 2009/136/EC, що стосуються файлів «cookie».

Дія цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних поширюється виключно на портал PMDoc.