Сфера виконання “Вимірювання” (Measurement Performance Domain). Сфера виконання, яка стосується діяльності та функцій, пов’язаних з оцінюванням виконання проєкту та вживанням відповідних заходів для підтримки прийнятного рівня виконання.