Описані тут документи та доробки не належать до певної категорії, однак вони є важливими артефактами, які мають різноманітне призначення.