Сфера виконання “Невизначеність” (Uncertainty Domain). Сфера виконання, яка стосується операцій та функцій, пов’язаних з ризиком та невизначеністю.