Візуальні дані та інформація – це артефакти, які впорядковують та подають дані та інформацію у візуальному форматі, наприклад, схеми, графіки, матриці та діаграми. Візуалізація даних полегшує їх сприйняття та перетворення на інформацію. Артефакти візуалізації часто створюють після збору та аналізу даних. Ці артефакти можуть допомогти в ухваленні рішень та визначенні пріоритетів.