Ієрархічні діаграми починаються із загальної інформації, яку поступово декомпозують на більші детальні рівні. Інформація на верхніх рівнях охоплює всю інформацію на нижніх або підпорядкованих рівнях. Часто ієрархічні діаграми послідовно уточнюють до вищих рівнів деталізації по мірі того, як стає відомо більше інформації про проєкт.