Сфера виконання “Стейкхолдери” (Stakeholder Performance Domain). Сфера виконання, яка стосується операцій та функцій, пов’язаних зі стейкхолдерами.